De Cascarvieten

Carnavalsvereniging - Alphen aan den Rijn

Nieuwsoverzicht

04

SEP

De nieuwe voorzitter aan het woord

Beste Cascarvieten, Carnaval is bij uitstek het feest dat je samen maakt. En waarbij iedereen door soms lekker anders te zijn even zichzelf mag zijn. Wij als Cascarvieten willen jong en oud, Alphenaren, bewoners van tehuizen en individuele carnavalsvierders maar dan ook iedereen ongeacht achtergrond, positie of toekomst plezier brengen. Want alleen samen geven wij als de Cascarvieten onze toekomst door! 

Helaas leven we net als meerdere verenigingen, bedrijven en organisaties op dit moment in de tijd van onzekerheid als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus. In het algemeen geldt dat we de richtlijnen van de overheid op basis van de adviezen van het RIVM moeten volgen.  

Zoals het er nu naar uitziet zitten we nog midden in de crisis en we zullen alles uit de kast moeten halen om onze carnavalsfamilie bij elkaar te houden. We zullen zoveel als mogelijk moeten proberen onze formele en informele contacten vast te houden.

We moeten voorkomen dat ons ledenaantal daalt. We moeten voorkomen dat onze feestjes en feesten straks niet meer bezocht gaan worden. We moeten voorkomen dat daardoor de inkomsten dalen. We moeten voorkomen dat we het zicht op onze toekomst verliezen en dat we geen plezier meer hebben om voor anderen leuke dingen te doen. We zullen moeten voorkomen dat het mis gaat en dat we het contact met elkaar verliezen.  

Uitkijkend naar de toekomst heb ik er vertrouwen in dat we elkaar weer eens kunnen ontmoeten in de bar voor een vergadering of gewoon een gezellig feestje of zaterdagmiddagbar. Ook dat we weer een kinderfeest, een seniorenfeest, een boerenbal en andere feesten mogen organiseren. Ik heb vertrouwen. 

Toen ik gevraagd werd het voorzitterschap van Frank over te nemen heb ik toch wel even moeten nadenken. Wie neemt er nu midden in een Corona crises een voorzittershamer over, terwijl je weet dat het komende carnavalsseizoen in het hele land, vanaf november vrijwel plat komt te liggen.

Als je als voorzitter gevraagd wordt, mag je er van uitgaan dat men van je verwacht dat je enige bestuurlijke kwaliteiten bezit en dat je het reilen en zeilen van de vereniging kent. Kennelijk ben ik hierop geselecteerd en heeft men mij naar tevredenheid beoordeeld. Daarvoor dank. 

Om een voorzitterschap effectief en naar ieders zin te kunnen vervullen moet je ook het vertrouwen hebben van de leden. Kennelijk hebt u dat vertrouwen in mij zojuist met de unanieme stemming uitgesproken. Ook daarvoor dank.

Beste Cascarvieten, Ik realiseer mij terdege dat er niet één maar meerdere en soms hele lastige klussen zijn te klaren. Daarvoor doe ik ondanks de huidige moeilijke periode, een dringend beroep op u allen om onze vereniging die glans te geven die het verdient.

Ik ga ervan uit dat u mij en het bestuur zult steunen en dat we zo nu en dan een beroep op u mogen doen, zodat we met elkaar de vereniging groot houden. 

Uw voorzitter

voorzittershamer