De Cascarvieten

Carnavalsvereniging - Alphen aan den Rijn

Lidmaatschap

Wilt u zich inschrijven als:

o   Lid € 55,-- per persoon

o   Medewerker € 55,-- per persoon

o   Jeugdlid € 35,-- per kind ( tot 18 jaar )

o   Vriend van € 75,-- per persoon

o   Gezinslidmaatschap ( Max. 2 Volwassenen en alle kinderen tot 18 jaar ) € 145,--

 

Lidmaatschap (Senaatslid)

Het lidmaatschap jaar loopt van maart tot en met maart van enig jaar.

Als u lid wordt van de vereniging verplicht u zich voor het gehele lidmaatschap jaar.

De contributie wordt jaarlijks eenmalig per factuur geïncasseerd.

Jeugdleden onder de 18 jaar dienen dit formulier door één van de ouders/verzorgers te laten ondertekenen. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar zijn zij automatisch gewoon lid.

Leden hebben toegang tot de Cascarvietenvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering. Ook hebben de leden gratis toegang tot de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de vereniging worden georganiseerd.

Leden hebben stemrecht in de vergaderingen

Leden behoeven geen huur te betalen voor gebruik onderkomen (overige kosten natuurlijk wel)

Leden behoeven geen entree te betalen bij uittreden

Leden betalen geen eigen bijdrage in de bus naar uittreden

 

Medewerker

Het medewerkerschap jaar loopt van maart tot en met maart van enig jaar.

De contributie wordt jaarlijks eenmalig per factuur geïncasseerd.

Medewerkers hebben toegang tot de Cascarvietenvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering. Ook hebben de medewerkers gratis toegang tot de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de vereniging worden georganiseerd.

Medewerkers hebben geen stemrecht in de vergaderingen, maar kunnen natuurlijk wel hun mening kwijt.

 

Afmelden

Opzeggen van het lidmaatschap/medewerker dient uitsluitend schriftelijk te geschieden, vier weken voorafgaand aan het aan het nieuwe lidmaatschap/medewerkerschap jaar.

Opzeggen gedurende het lidmaatschap jaar ontslaat u niet van de verplichting tot betaling van de contributie gedurende het lopende lidmaatschap jaar.

 

Overig

Uw persoonlijke gegevens worden door de vereniging uitsluitend voor vereniging gerelateerde activiteiten gebruikt. Foto's/filmpjes van (jeugd)leden en/of bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten worden gepubliceerd in of op diverse media. Tenzij u daartegen bezwaar aantekent.

Het is leden niet toegestaan gegevens uit de ledenadministratie voor enige doeleinden en op enige wijze over te dragen aan bedrijven, organisaties en/of anderen. 

Als lid of als ouder/verzorger van een jeugdlid wordt van u verwacht dat u zo nu en dan enkele werkzaamheden voor de vereniging verricht. Hierbij moet u denken aan hand en spandiensten bij activiteiten. Maar ook assisteren bij een bardienst.

Voor overige voorwaarden en gedragsregels verwijzen wij u naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

 

Vriend van de Cascarvieten

Een Vriend ondersteund verschillende activiteiten en evenementen van de vereniging en heeft geen lidmaatschap verplichtingen. Maar heeft wel gratis toegang tot alle activiteiten en evenementen.

 

Datum:

 

 

Handtekening:                                                        Handtekening ouder/verzorger:

 

 

Dit inschrijfformulier getekend inleveren bij de ledenadministratie van de Cascarvieten: leden@cascarvieten.nl

Dat kan in gescand of door een goede foto van het formulier te mailen.

 

Klik HIER voor de voorwaarden en een inschrijfformulier om uit te printen.