De Cascarvieten

Carnavalsvereniging - Alphen aan den Rijn

Nieuwsoverzicht

23

APR

Het nieuwe Huishoudelijk Reglement en de AVG

Beste Cascarvieten, de aanpassing van het huishoudelijk reglement is in concept gereed. Hiermee sluit het aan op de nieuwe statuten, welke vorig jaar zijn bekrachtigd. Het nieuwe HR gaat best wel ver, met o.a. rechten en plichten, privacy en functies, want vrijwillig is niet vrijblijvend. We moeten met elkaar wel wat regeltjes afspreken. 

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG bevat strenge algemene regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat wij als vereniging o.a. rekening moeten houden in onze ledenadministratie en elektronische mailing, social media en het verspreiden van beeldmateriaal. Het publiceren via internet van namen, adressen en dergelijke contactgegevens van je leden kan alleen met expliciete toestemming van de leden. In het nieuwe HR is een passage over dit onderwerp opgenomen. 

Ook op social media ben je als vereniging verantwoordelijk voor het verspreiden van beeldmateriaal namens de vereniging, via eigen sociale-media-accounts en pagina’s. Denk dus na welk gedrag wenselijk en vooral onwenselijk is. Wat plaatsen we wel en wat niet. De kern is uiteindelijk dat je de privacy borgt van leden/personen die dergelijke publiciteit willen vermijden, en dat je adequaat omgaat met hun eventuele klachten en verzoeken. Wil je meer weten, klik dan hier voor de website Autoriteit Persoonsgegevens

Het bestuur heeft het nieuwe concept HR kort geleden aan de leden verzonden. Van de leden wordt verwacht dat ze kritisch kijken naar dit nieuwe HR. Ondanks dat er bijzonder veel aandacht aan is besteed, kan het voorkomen dat er regels in staan waar u zich als lid niet in kunt vinden of dat u een andere mening bent toegedaan. In de Senaatsvergadering van 3 mei a.s. zal het nieuwe HR op de agenda staan en eventueel opnieuw besproken worden. Vervolgens staat het in de ledenvergadering van 31 mei op de agenda en kan het zonder verdere discussie worden bekrachtigd.

avg